1-بیست و سوم آذر88 - مکان : مسجد روستای گرمجان

مراسم سومین روز ارتحال ابوطالب عزیز در حال برگزاریست .همرزمان و دوستانش ، حزن آلود در فراق یکی دیگر از مسافران قبیله نور ، اشک می ریزند.

           رفیقان می روند نوبت به نوبت                خوشا آن دم که نوبت بر من آید   

مراسم به پایان می رسد . تقریبا" همه از مسجد بیرون رفته اند و سر مزار شهید به قرائت فاتحه مشغولند. چند نفر باقی مانده نیز در حال خروج از مسجد هستند. در این لحظه پیرمرد دل شکسته ورنجوری که از ابتدای مراسم دم در مسجد نشسته بود ، اشک ریزان و هروله کنان به طرف عکس ابوطالب می شتابد و به شدت بی قراری می کند. اطرافیانش در حالی که دو طرف او را گرفته اند ، به تدریج آرامش می کنند.

2- پنج شنبه اول بهمن 88 . همان مکان - مراسم اربعین عروج ملکوتی آقا ابوطالب :

همچون قبل ، مراسم با شکوه خاصی در حال برگزاریست . باز هم حضور همسنگران و دوستان آن عزیز سفرکرده ، شور و حال خاصی به مراسم داده است .انگار تصاویر آقا ابوطالب ، با خانواده و دوستانش سخن می گوید . اما این مراسم با همه شباهتهایش با یادواره سومین و هفتمین روز ارتحال آن عزیز ، تفاوتی بزرگ با دو مراسم قبلی دارد :

امروز کسی آن پیرمرد دل شکسته را دم در مسجد ندید . کسی شاهد اشکهایش در فراق ابوطالب عزیز نبود . بعد از پایان مراسم ، کسی ندید که پیرمرد به سوی تصویر شهیدش هروله کند .

آری چندی پس از آن مراسم ، پدر بزرگوار آقا ابوطالب که دیگر طاقت دوری و هجران عزیزش را نداشت ، چشم از دنیای خاکی فرو بست تا در مراسم اربعین فرزند رشیدش ، همراه او از آسمانها نظاره گر باشد .

مراسم اربعین عروج ابوطالب عزیز همراه با گرامی داشت یاد پدر بزرگوارش برگزار گردید. برای این دو عزیز آرزوی علو درجات ، متنعم شدن از نعمات الهی  و محشور شدن با اباعبدالله (ع) و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندم.

 

 ابوطالب