خداحافظ ای ماه عشق وصفا     خداحافظ ای ماه اشک ودعا

تو بودی انیس سحرهای من          خداحافظ ای یار یوم جزا

امروز که این سطور را می نگارم ، سوم شوال است و سه روز از پایان ماه میهمانی خدا ، می گذرد . ماهی که شیاطین به اذن خداوند در بند قرار می گیرند ، مگر اینکه بنده روسیاهی ، اصرار به گشودن این قفلها نماید .

خوشا به حال آنانی که این روزها و شبها را قدر دانستند و با روزه داری و دعا ومناجات و مهم تر از همه پرهیز از گناهان ، خود را به آستان قرب الهی نزدیکتر ساختند و انشاءالله در فردای قیامت جزء اصحاب یمین و یا حتی السابقون السابقون قرار  می گیرند . از همه این انسانهای پاک و از خود رسته و به خدا پیوسته ، التماس دعا دارم .

اما از منظری دیگر ماه رمضان امسال ، غریبانه ( نمیدانم این تعبیر درست است یا خیر؟) به پایان رسید . امسال عده ای که نسبت به سالهای قبل ، تعدادشان بیشتر به نظر می رسید ، با همدیگرگویا  مسابقه هنجار شکنی و روزه خواری در انظار عمومی را برگزار می کردند. بنده به کسانی که به علت کار کشاورزی در زیر گرمای طاقت فرسا ، از گرفتن روزه ، خودداری  می کردند ، کاری ندارم . منظورم افراد غافلی هستند که در داخل اتومبیلها در جاده ها و حتی در خیابانهای اصلی شهر، علنا" روزه خواری می کردند و به لطف آزادی بیش از حد ، هیچ کس متعرض آنها نمی شد . نمیدانم شاید امسال متولیان امر ، بخشنامه ای  در خصوص برخورد با روزه خواری علنی ، دریافت نکرده بودند! یا آنها چنین صحنه های زشتی را مشاهده نکرده اند ! در هر صورت امسال وجدانهای ما و مسئولین امر، حسابی چرت زد .

یکی دیگر از موارد زشتی که چند سالیست عمدتا" در تابستانها انسان را رنج می دهد ، حضور برخی مسافران (عمدتا" پایتخت نشین) با شلوارک در انظار عمومیست . گویا این افراد مردم شهرستانها را هیچ  می انگارند و برای شرف و آبرو و نوامیس مردم مطلقا" ارزشی قایل نیستند . البته در این مورد نیز از دموکراسی کامل !!! بهره مندند و کسی البته مزاحمشان نمی شود !!! مطمئن باشید این رفتارهای غیر اخلاقی ،اگر جلویش گرفته نشود ،خیلی زود تبدیل به یک اپیدمی می شود و ...

در هر صورت ، امیدوارم خوانندگان ارجمند را خسته یا آزرده نکرده باشم .در ضمن آنجایی که از پایتخت نشینان اسم بردم ، منظورم همان جماعت هنجار شکن  می باشد و بنده نسبت به همه مسافرانی که با رعایت اصول شرع و نیز احترام به فرهنگ همه اقوام ، به جای جای ایران عزیز سفر می کنند ، ادای احترام می نمایم.

خداوند ما را در روز قیامت شرمنده شهدایمان نگرداند.