همه ساله با آغاز فصل بهارو حتی قبل از آن ، کار کشاورزی در شمال آغاز می شود. همانطور که در معرفی روستا ، اشاره شد ، فعالیت عمده کشاورزی روستای کویه سفلی ، برنج کاری می باشد . البته در این روستا و برخی روستاهای همجوار مانند لشکاجان و کرفستان چای کاری نیز ، جایگاه مهمی دارد . برای روستاییان عزیزمان که در گرمای بهار و تابستان ،علیرغم همه مشکلات موجود ، به کار سخت کشاورزی ، بویژه برنج کاری مشغولند ، سالی توام با برکت فراوان آرزو می کنم . امیدوارم امسال شاهد کم آبی نباشیم ونیز کشاورزان سخت کوش ، در هنگام فروش محصولشان که ثمره شش ماه تلاش بی وقفه است ، با مشکل مواجه نشوند.