فردا سوم خرداد مصادف با سی امین سالروز آزادی خرمشهر قهرمان در عملیات بیت المقدس ، از چنگال متجاوزین بعثی و نیز آغاز ماه رجب المرجب است . حلول این ماه عزیز را گرامی داشته و امیدوارم خداوند به همه ما توفیق استفاده از مواهب این ماه بزرگ را عنایت فرماید . همچنین در سالروز فتح خرمشهر ، یاد شهدای این عملیات را گرامی می داریم ..
در سالهای قبل دو مطلب درباره فتح خرمشهر و نیز زندگینامه شهید تقی جمالی ( از شهدای عملیات بیت المقدس که در مراحل اولیه این عملیات به شهادت رسید ) را در وبلاگ قرار دادم که در سالروز فتح خرمشهر بار دیگر لینک این دو مطلب را در وبلاگ قرار می دهم : 

سلام بر خرمشهر

لینک زندگینامه شهید تقی جمالی :

http://koyehsofla.persianblog.ir/post/21/

لینک سالروز عملیات بیت المقدس :

http://koyehsofla.persianblog.ir/post/18  /