برای دیدن بقیه  تصاویر روی ادامه مطلب کلیک نمایید


 

پخت برنج روز عاشورا توسط آقای طهمورث خادم زاده و همکاری برخی عزاداران حسینی که به علت بارندگی در زیر چادر و در محوطه کارخانه چای سازی کویه سفلی ، انجام شدمحرم, کویه سفلی